IZABERITE SVOG LEKARA

IZABRANI LEKAR

 

Svaki građanin ima pravo i obavezu da izabere lekara koji će brinuti o njegovom zdravstvenom stanju

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RZZO)pokrenuo je process registracije pacijenata kod izabranog lekara,kao deo projekta plaćanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti korišćenjem kapitacione formule .

ZAŠTO JE BITNO DA IMATE SVOG IZABRANOG LEKARA ?

Mislite  o svom zdravlju I izaberite lekara na teritoriji gde živite.Kod izabranog lekara moći ćete da svoje zdravlje kontrolišete,unapređujete I očuvate .Njegova dužnost je da Vam pruži sve informacije vezane za vaše zdravstveno stanje ,medicinsku pomoć u slučaju oboljenja ,da Vas uputi na dodatne dijagnostičke I laboratorijske testove ,I na konsultativne preglede.

 

KO JE IZABRANI LEKAR ?

- LEKAR  OPŠTE MEDICINE –

Odrasli od 18 godina ,pa do kraja svog života ,leče se kod svog izabranog lekara opšte medicine u službi zdravstvene zaštite odraslih.
-PEDIJATAR –

Deca od 0-18 godina leče se kod svog izabranog pedijatra u službi zdravstvene zaštite dece i omladine ,zato je važno da imate izabranog pedijatra za Vaše dete.U zavisnosti od uzrasta Vašeg  deteta birate  predškolskog ili školskog pedijatra. 

-GINEKOLOG-

Devojke  starije od 15 godina i žene ,za sva pitanja i probleme vezane za trudnoću i žensko zdravlje obraćaju se svom izabranom ginekologu u službi zdravstvene zaštite žena.


-STOMATOLOG-

Deca do 18 godina ,trudnice ,stariji od 65 godina  imaju svog izabranog stomatologa u okviru stomatološke zdravstvene zaštite.

Izabrani lekar se bira sa spiska izabranih lekara koji je istaknut u odgovarajućim službama Doma zdravlja ,na period od jedne kalendarske  godine  popunjavanjem formulara .Izjava o izabranom lekaru se produžava automacki ,osim ukoliko ne želite da promenite svog dosadasnjeg izabranog lekara .

MISLITE O SVOM ZDRAVLJU I IZABERITE SVOG LEKARA ŠTO PRE!


 

kolona 1 kolona 2
a11 a12
a21 a22