ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Indeks članka
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2015
2014
Sve strane

Дом здравља Врачар
Бојанска 16

 

 

Интерни акт о јавним набавкама - Правилник о близем уредјењу поступака јавне набавке

Годишњи план јавних набавки за 2016 годину

Годишњи план јавних набавки за 2017 годину

Годишњи план јавних набавки за 2018 годину

Измена Плана јавних набавки-Измена бр. 1 за 2018 годину

Исправка техничке грешке у вези Измене 1 Плана јавних набавки за 2018 годину

_____________________________________________________________________________________________________________________

20.11.2018

Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ЈН 23а-2018- поновљени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

20.11.2018

Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Heliant Health ЈН 32-2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

05.12.2018

Одлука о додели уговора- Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 9

Одлука о додели уговора - Партија 11

Одлука о додели уговора - Партија 12

Одлука о додели уговора - Партија 13

Одлука о обустави поступка -Партија 10

11.12.2018

Обавештење о закљученом уговору ЈН 23а-2018

13.12.2018

Обавештење о закљученом уговору-Партија 4

Обавештење о закљученом уговору -Партија 11

Обавештење о обустави поступка - Партија 10

30.11.2018  Heliant Health

Одлука о додели уговора

07.12.2018

Обавештење о закљученом уговору

Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ЈН 23-2018

03.10.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

08.10.2018

Питање бр. 1

09.10.2018

Измена конкурсне документације-Измена бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

29.10.2018

Одлука о додели уговора

Партија 5

Партија 8

Партија 8а

Одлука о обустави поступка

Партија 4

Партија 9

Партија 10

Партија 11

Партија 13

30.10.2018

Одлука о додели уговора

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 6

31.10.2018

Одлука о додели уговора

Партија 7

Одлука о обустави поступка

Партија 12

06.10.2018

Обавештење о закљученом уговору Партија 8а

08.10.2018

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

13.11.2018

Обавештење о обустави поступка - Партија 4

Обавештење о обустави поступка - Партија 9

Обавештење о обустави поступка - Партија 10

Обавештење о обустави поступка - Партија 11

Обавештење о обустави поступка - Партија 12

Обавештење о обустави поступка - Партија 13

15.11.2018

Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

19.11.2018

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

23.11.2018

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору- Партија 6

 

Партија 5- Материјал за зубну технику ЈН 16а-2018

21.09.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

03.10.2018

Одлука о додели уговора

10.10.2018

Обавештење о закљученом уговору

 

Ампулирани лекови - Д листа ЈН 21-2018

14.09.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

16.10.2018

Одлука о додели уговора

24.10.2018

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски потрошни материјал ЈН 15-2018

20.06.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

06.07.2018

Одлуке о додели уговора

Партија 1

Партија 2

20.07.2018

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору-Партија 2

Услуге мобилне телефоније ЈН 17-2018

08.06.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

12.06.2018

Питања и одговори бр. 1

26.06.2018

Одлука о додели уговора

13.07.2018

Обавештење о закљученом уговору

Стоматолошки потрошни материјал ЈН 16-2018

07.06.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

14.06.2018

Питања и одговори - бр. 1

Питања и одговори - бр. 2

15.06.2018

Измена конкурсне документације -Измена бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.06.2018

Измена конкурсне документације -Измена бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.07.2018

Одлуке о додели уговора

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 6

Одлука о обустави поступка

Партија 5

25.07.2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

26.07.2018

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 6

Обавештење о обустави поступка за Партију 5

Санитетски потрошни материјал ЈН 6-2018

30.05.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

25.06.2018

Одлуке о додели уговора ЈН 6-2018

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5

Партија 6

Партија 7

Партија 8

Партија 9

Партија 10

Партија 11

Партија 12

Партија 13

Партија 14

Партија 15

Одлука о обустави поступка -Партија 16

12.07.2018

Обавештење о закљученом уговору

Партија 1

Партија 2

Партија 4

Партија 5

Партија 6

Партија 10

Партија 12

Партија 14

16.07.2018

Партија 7

Партија 8

Партија 15

18.07.2018

Партија 11

19.07.2018

Партија 3

Партија 9

Партија 13

26.07.2018

Обавештење о обустави поступка за Партију 16

 

Куповина бензина за потребе возног парка Дома здравља ЈН 8-2018

16.05.2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

21.05.2018

Питања и одговори бр. 1 ЈН 8-2018

31.05.2018

Одлука о додели уговора - бензин ЈН 8-2018

13.06.2018

Обавештење о закљученом уговору

Осигурање имовине и лица ЈН 3-2018

26.03.2018

Позив за подношење понуда ЈН 3-2018

Конкурсна документација ЈН 3-2018

29.03.2018

Питања и одговори бр. 1 ЈН 3-2018

04.04.2018

Питања и одговори бр. 2  ЈН 3-2018

13.04.2018

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора -Партија 2

Одлука о додели уговора -Партија 3

Одлука о додели уговора-Партија 4

20.04.2018

Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

27.04.2018

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

 

 

Лабораторијски материјал ЈН 5-2018

23.03.2018

Позив за подношење понуда ЈН 5-2018

Конкурсна документација ЈН 5-2018

27.03.2018

Питања и одговори бр. 1

13.04.2018

Питања и одговори бр. 2

30.04.2018

Партија 1- Одлука о додели уговора

Партија 2- Одлука о додели уговора

Партија 3- Одлука о додели уговора

Партија 4- Одлука о додели уговора

Партија 7- Одлука о додели уговора

09.05.2018

Партија 5- Одлука о додели уговора

Партија 6- Одлука о додели уговора

Партија 8- Одлука о додели уговора

Партија 9- Одлука о додели уговора

10.05.2018

Обавештење о закљученом уговоеу - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

11.05.2018

Обавештење о закљученом уговору- Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

24.05.2018

Обавештење о закљученом уговору- Партија 3

31.05.2018

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

04.06.2018

Обавештење о закљученом уговору-Партија 5

06.06.2018

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

12.06.2018

Обавештење о закљученом уговору -Партија 6

Лабораторијски материјал обликован по партијама ЈН 5-2017

14.03.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 5-2017

Конкурсна документација ЈН 5-2017 лабораторија

24.03.2017.

Питања и одговори ЈН 5-2017 од 24.03.2017 год бр 1

27.03.2017.

Питања и одговори ЈН 5-2017 од 27.03.2017 год бр 2

04.04.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 5-2017

06.04.2017.

Питања и одговори ЈН 5-2017 од 06.04.2017 год бр. 3

24.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 4

 

27.04.2017.

Партија 6-Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 10- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 5- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 2- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

 

04.05.2017.

Партија 7-Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 8- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

Партија 9- Одлука о додели уговора ЈН 5-2017

 

09.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 1

 

15.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору  JN 5-2017 Партија 6

 

17.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору  JN 5-2017 Партија 10

 

19.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 8

 

23.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-2017 за Партију 9

19.04.2018

Одлука о измени уговора ЈН 5-2017 Партија 1

Одлука о измени уговора ЈН 5-2017 Партија 2

Одлука о измени уговора ЈН 5-2017 Партија 4

 

Технички материјал ЈН 3-2017

10.03.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 3-2017

Конкурсна документацијa ЈН 3-2017 Технички материјал

03.04.2017.

Oдлука о обустави поступка ЈН 3-2017  партија 1

Oдлука о додели уговора ЈН 3-2017 партија 2

Oдлука о додели уговора ЈН 3-2017 партија 3

Oдлука о додели уговора ЈН 3-2017 партија 4

 

Технички материјал ЈН 3a-2017

13.04.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 3a-2017 Технички материјал

Конкурсна документацијa ЈН 3а-2017 Технички материјал

27.04.2017.

Партија 1-Одлука о додели уговора  ЈН 3а-2017

19.04.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3-2017  za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3-2017  za Partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3-2017  za Partiju 4

 

10.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 3а-2017  за Партију 1

 

Oсигурање имовине и лица ЈН 6-2017

 

31.03.2017.

Конкурсна документација  JН  6-2017

Позив за подношење понуда - ЈН 6-2017


04.04.2017.

Питања и одговори ЈН 6-2017 од 04.04.2017 год бр 1

19.04.2017.

Партија 1- Одлука о додели уговора
Партија 2- Одлука о додели уговора
Партија 3- Одлука о додели уговора
Партија 4- Одлука о додели уговора

28.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 за Партију 3

 

03.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 за Партију 1

 

09.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 6-2017 за Партију 4

 

КУПОВИНА НАФТНИХ ДЕРИВАТА (БЕНЗИНА) ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ДОМА ЗДРАВЉА

 

17.05.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 13-2017

Конкурсна документацијa ЈН 13-2017


19.05.2017.

Питања и одговори ЈН 13-2017 од 19.05.2017 год бр 1

Измена конкурсне документације   JН 13-2017 - Измена бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 13-2017 од 19.05.2017


07.06.2017.

Одлука о додели уговора 13-2017

21.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору JN 13-2017 БЕНЗИН

 

Санитетски потрошни материјал - Партија 17 ЈН 8а-2017

22.06.2017.

Конкурсна документацијa ЈН 8а -2017 -Партија 17

Позив за подношење понуда - ЈН 8a-2017

30.06.2017.

Одлука о додели уговора

13.07.2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН 8а-2017  за Партију 17- Чеона лампа

 

Набавка медицинске опреме обликована по партијама ЈН 4-2017

22.06.2017.

Конкурсна документација ЈН 4-2017 -медицинска опрема

Позив за подношење понуда - ЈН 4-2017

28.06.2017

Питања и одговори бр. 1

29.06.2017.

Измена конкурсне документације бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 4-2017

03.07.2017.

Питања и одговори бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 4-2017 бр. 2


21.07.2017.

Партија 1- Одлука о додели уговора

Партија 2- Одлука о додели уговора

Партија 3- Одлука о додели уговора

28.07.2017

 

Обавештење о поднњтом захтеву за заштиту права Партија 1 ЈН 4-2017

09.08.2017

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

20.10.2017

Партија 1- Одлука о деодели уговора

08.11.2017

Партија 1-Обавештење о закљученом уговору

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

 

19.05.2017.

Позив за подношење понуда - ЈН 8-2017

Конкурсна документацијa ЈН 8-2017 -Санитетски потрошни материјал

 

23.05.2017.

Измена конкурсне документације   JН 8-2017- Измена бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 8-2017

25.05.2017

Питања и одговори ЈН 8-2017 од 25.05.2017 год бр 1

 

26.05.2017.

Питања и одговори ЈН 8-2017 од 26.05.2017 год бр 2

15.06.2017. - Одлуке

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5

Партија 6

Партија 7

Партија 8

Партија 9

Партија 10

Партија 11

Партија 12

Партија 13

Партија 14

Партија 15

Партија 16

Партија 17


28.06.2017.

Обавештење о закњученом уговору Партија 8


05.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору Партије 1

Обавештење о закљученом уговору Партије 2

Обавештење о закљученом уговору Партије 3

Обавештење о закљученом уговору Партије 4

06.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору Партије 5

Обавештење о закљученом уговору Партије 6

Обавештење о закљученом уговору Партије 7

Обавештење о закљученом уговору Партије 9

Обавештење о закљученом уговору Партије 10

Обавештење о закљученом уговору Партије 11

Обавештење о закљученом уговору Партије 12

Обавештење о закљученом уговору Партије 13

Обавештење о закљученом уговору Партије 14

Обавештење о закљученом уговору Партије 15

Обавештење о закљученом уговору Партије 16

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА JН 14-2017

 

09.06.2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

27.06.2017.

Партија 1- Одлука о додели уговора ЈН 14-2017

28.06.2017.

Партија 2- Одлука о додели уговора ЈН 14-2017

13.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 14-2017  за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 14-2017 за Партију 2

 

 

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

 

16.06.2017.

Позив за подношење понуда ЈН15-2017

Конкурсна докупентација ЈН15-2017

27.06.2017.

Измена конкурсне документације   JН 15-2017- Измена бр. 1

Питања и одговори ЈН 15-2017  - бр. 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 15-2017

14.07.2017

Партија 1- Одлука о додели уговора

Партија 2- Одлука о додели уговора

Партија 3- Одлука о додели уговора

Партија 4- Одлука о додели уговора

Партија 5- Одлука о додели уговора

Партија 6- Одлука о додели уговора

 

26.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 15-2017 За партију 6

 

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

20.06.2017.

Конкурсна документација ЈН 19-2017  -услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда - ЈН 19-2017

30.06.2017

Одлука о додели уговора

19.07.2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-2017


Ампулирани лекови - Aminofilin i atropin sulfat ЈН 24-2017

01.09.2017

Позив за подношење понуда ЈН 24-2017

Конкурсна документација ЈН 24-2017


04.10.2017

Одлука о додели уговора


Поправка и срвисирање постојеће медицинске опреме ЈН 25-2017

18.09.2017

Позив за подношење понуда ЈН 25-2017

Конкурсна документација ЈН 25-2017

20.09.2017

Питања и одговори бр. 1

Измена конкурсне документације - Измена бр. 1

Обавештење  о продужењу рока за подношење понуда

22.09.2017

Питања и одговори бр. 2

Питања и одговори бр. 3

25.09.2017

Измена конкурсне документације -Измена бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.09.2017

Питања и одговори бр. 4

12.10.2017

Одлука о додели уговора

Партија 6

Партија 8

Партија 10

Партија 10а

Одлука о обустави поступка

Партија 4

Партија 9

13.10.2017

Одлука о додели уговора

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 5

Партија 7

25.10.2017

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештењео закљученом уговору - Партија 7

26.10.2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10а

27.10.2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

30.10.2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10

 

Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ЈН 25а-2017 пновљени поступак за Партије 4 и 9

26.10.2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

09.11.2017

Партија 4- Одлука о додели уговора

Партија 9- Одлука о обустави поступка

30.11.2017

Обавештење о закљученом уговору-Партија 4

17.11.2017

Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система у Дому здравља ,,Врачар'' ЈН 30-2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

30.11.2017

Одлука о додели уговора

05.12.2017

Обавештење о закљученом уговору

Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система у Дому здравља Врачар

 

25.11.2016.

Позив за подношење понуда - ЈН 30-2016

Kонкурсна документација ЈН 30-2016

06.12.2016.

Одлука о додели уговора 06.12.2016

23.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 30-2016 od 23.12.2016


Поравка и сервисирање постојеће медицинске опреме

15.11.2016.

Позив за подношење понуда - ЈН 29a-2016 - поновљени поступак за Партије 1 и 8

Конкурсна документацијa ЈН 29a-2016- Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме

23.11.2016.

Питања и одговори ЈН 29a-2016 од 23.11.2016  год бр 1

24.11.2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда JN 29a-2016 od 24.11.2016

Конкурсна документацијa ЈН 29a-2016 измена бр. 1 

25.11.2016.

Питања и одговори ЈН 29a-2016 од 25.11.2016  год бр 2

14.12.2016.

Партија 1- Одлука о додели уговора

Партија 8 Одлука о обустави поступка

Партија 9- Одлука о обустави

Партија 10- Одлука о обустави

Партија 11-Одлука о обустави поступка

Партија 12- Одлука о обустави

23.12.2016.

Обавештење о обустави поступка  JN 29a-2016 за Партијe 8,9,10,11 и 12 od 23.12.2016

28.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 29a-2016 за Партију 1 od 28.12.2016


Набавка медицинске опреме обликоване по партијама ЈН 4-2016

14.11.2016.

Позив за подношење понуда - ЈН 4-2016

Конкурсна документација ЈН 4-2016 -медицинска опрема

02.12.2016.

Питања и одговори ЈН 4-2016 од 02.12.2016 год бр1

05.12.2016.

Измене конкурсне документације-измена бр.1

08.12.2016.

Питања и одговори од 08.12.2016 год - бр. 2

Питања и одговори од 08.12.2016 год - бр. 3

Измена конкурсне документације  од 08.12.2016- Измена бр 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 4-2016 од 08.12.2016

09.12.2016.

Питања и одговори ЈН 4-2016 од 09.12.2016.год - бр. 4

Измена конкурсне документације - измена бр. 3

15.12.2016

Питања и одговори ЈН 4-2016 од 15.12.2016 год - бр. 5

Питања и одговори ЈН 4-2016 од 15.12.2016 год- бр.6

Измена конкурсне документације за ЈН 4-2016 -Измена бр.4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 4-2016 од 15.12.2016 год

 

16.12.2016.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН 4-2016

 

19.12.2016.

Питања и одговори од 19.12.2016 - бр. 7

Питања и одговори од 19.12.2016- бр. 8

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН 4-2016 од 19.12.2016

20.01.2017.

Одлука о додели уговора партија 2 20.01.2017.

Одлука о додели уговора партија 3 20.01.2017.

Одлука о додели уговора партија 4 20.01.2017.

07.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4-2016 за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4-2016 за Партију 3

09.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4-2016 за Партију 4


23.03.2017.

Oбавештење  о продужењу рока за подношење понуда  JН 4-2016 23.03.2017 год


12.04.2017.

Партија 1-одлука о додели уговора ЈН 4-2016

 

03.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 4-2016 за Партију 1


Јавна набавка мале вредности

Стоматолоски потрошни материјал

 


04.10.2016.

 

CJN 18/16 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

Обавештење о закљученом уговору -Путничко возило 04.10.2016


16.09.2016.

JN 15a-2016 медицински ситан инвентар

Позив за подношење понуда - ЈН 15а-2016

Конкурсна документација ЈН 15а-2016

03.10.2016.

Одлука о додели уговора за Партију 11- Медицински ситан инвентар

 


20.09.2016.

 

JN 29-2016 поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме

Позив за подношење понуда - ЈН 29-2016

Конкурсна документацијa ЈН 29-2016- Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме

23.09.2016.

Питања и одговори ЈН 29-2016 од 23.09.2016  год бр 1

Питања и одговори ЈН 29-2016 од 23.09.2016  год бр 2

 


23.08.2016.

 

JN 14a-2016 ПАРТИЈА 6 - ХЕМИКАЛИЈЕ

Позив за подношење понуда - ЈН 14a- 2016

Конкурсна документација  ЈН 14a -2016 - Партија 6- Хемикалије

03.10.2016.

Одлука о додели уговора за Партију 6 Хемикалије

 


 

 

29.06.2016

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

01.07.2016

Питања и одговори

04.07.2016

Питања и одговори

06.07.2016

Измена конкурсне документације

Обавештење о продузетку рока

 

 


Javna nabavka male vrednosti

Kancelarijski potrosni materijal

Petak

17.06.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.06.2016

Pitanja i odgovori

27.06.2016

Pitanja i odgovori

 

 


Javna nabavka male vrednosti

Ampulirani lekovi D lista

Petak

10.06.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 


Javna nabavka male vrednosti

Sanitetski potrosni materijal

Cetvrtak

02.06.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.06.2016

Pitanja i odgovori

06.06.2016

Pitanja i odgovori

09.06.2016

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

10.06.2016

Pitanja i odgovori

13.06.2016

Izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzetku roka

15.06.2016

Pitanja i odgovori

04.07.2016

Odluka o dodeli ugovora patija 1

Odluka o dodeli ugovora patija 2

Odluka o dodeli ugovora patija 3

Odluka o dodeli ugovora patija 4

Odluka o dodeli ugovora patija 5

Odluka o dodeli ugovora patija 6

Odluka o dodeli ugovora patija 7

Odluka o dodeli ugovora patija 8

Odluka o dodeli ugovora patija 9

Odluka o dodeli ugovora patija 10

Odluka o obustavi patija 11

Odluka o dodeli ugovora patija 12

Odluka o dodeli ugovora patija 13

Odluka o dodeli ugovora patija 14

Odluka o dodeli ugovora patija 15

 

 


Javna nabavka male vrednosti

Kupovina naftnih derivata

Utorak

31.05.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.06.2016

Pitanja i odgovori

13.06.2016

Obavestenje o produzetku roka

Izmena konkursne dokumentacije

17.06.2016

Odluka o dodeli ugovora

01.07.2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 


Javna nabavka male vrednosti

Osiguranje imovine i lica

Utorak

08.03.2016

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.03.2016

Izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzetku roka

Pitanja i odgovori

18.03.2016

Izmena konkursne dokumentacije

Obavestenje o produzetku roka

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

08.04.2016

Odluka o dodeli ugovora JN 6-2016 za Partiju 1

Odluka o dodeli ugovora JN 6-2016 za Partiju 2

Odluka o dodeli ugovora JN 6-2016 za Partiju 3

22.04.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 6-2016 za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 6-2016 za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 6-2016 za Partiju 3

 


Otvoreni postupak

Laboratorijski materijal oblikovan po partijama ЈН 14-2016

26.04.2016.

ПОЗИВ за подношење понудa 14-2016

Конкурсна документација ЈН 14-2016 лабораторија

28.04.2016.

Питања и одговори ЈН 14-2016 од 28.04.2016  год бр 1

06.05.2016

Питања и одговори ЈН 14-2016 од 06.05.2016  год бр 2

09.05.2016

Питања и одговори ЈН 14-2016 од 06.05.2016  год бр 3

12.05.2016

Izmena konkursne dokumentacije

14.06.2016

Odluka o dodeli ugovora partija 1

15.06.2016

Odluka o dodeli ugovora partija 2

Odluka o dodeli ugovora partija 3

Odluka o dodeli ugovora partija 4

Odluka o dodeli ugovora partija 5

Odluka o obustavi postupka partija 6

Odluka o dodeli ugovora partija 7

Odluka o dodeli ugovora partija 8

Odluka o dodeli ugovora partija 9

Odluka o dodeli ugovora partija 10

27.06.2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 4

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 9

Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 10

28.06.2016

Obavestenje o obustavi postupka partija 6

04.07.2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 2

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 8

05.07.2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 7