Служба лабораторијске дијагностике

Начелник службе: др Драгана Бракочевић
Одговорни лаборант: Бранка Стојковић, виши лаб.тех.

Лабораторија Дома здравља ’’Врачар’’ је савремена и технички добро опремљена. У њој можете без заказивања  свакод радног дана добити стручну и професионалну услугу тима који сачињавају: 1 лекар специјалиста клиничке биохемије, 1 фармацеут-медицинске биохемије, 3 виша лабораторијска техничара, 8 лабораторијских техничара, 2 перачице лабораторијског посуђа и 1 спремачица.

Laboratorija

 

Наша Служба лабораторијске дијагностике је компјутеризована и електронски  повезана са осталим службама Дома здравља ’’Врачар’’. Таквим начином рада омогућен је  брз и лак приступ резултатима лабораторијских анализа, чиме је пружена  дијагностички драгоцена помоћ и лекару и пацијенту.

Пријем здравствених књижица врши се у периоду од 07.00 до 08.30 часова, на шалтеру лабораторијске дијагностике а узорковање материјала до 09.00 часова. Све примљене анализе буду обрађене истог дана. Верификовани резултати се налазе у електронском картону пацијента наредног дана, и могу се преузети од изабраног лекара.

Пријем хитних пацијената за хематолошке анализе и анализу урина обавља се током целог дана као и сваке суботе у пре подневној смени.

Пријем деце као и чекаоница за педијатријске пацијенте одвојен је и налази се у близини службе педијатрије.

laboratorija

Теренска служба је радним данима присутна у домовима наших старих и слабо покретних суграђана.

Обрада узорака одвија се на једном аутоматизованом биохемисјком аналајзеру и два аутоматска бројача крвних елемената (3-партни и 5-партни) савременим методама. Скрининг коагулације обавља се на коагулометру са фибрин тајмером. Електролити – калијум и натријум на се одређују на полуаутоматском апарату са јон селективним електродама.

Квалитет рада и поузданост резултата обезбеђују свакодневне интерне контроле као и међународне екстерне контроле, које су увек оцењене високом оценом од стране референтних установа.

Узорковање крви се обавља вакум системима за једнократну употребу, атестираним и одобреним на међународном нивоу.

О чистоћи лабораторијског посуђа брину две перачице посуђа, а стерилизација као и сушење обавља се у за то предвиђеним апаратима.


Љубазно и стручно особље Службе лабораторијске дијагностике Дома здравља Врачар вас очекује.