O nama

Istorijat

Dom zdravlja “Vračar”Centralna  školska poliklinika - 1922.god.

28. aprila 1953. godine Dom zdravlja “Vračar” objedinjuje rad više ambulanti, zdravstvenih stanica i centralne školske poliklinike.

1963.god.upisan u registar Privrednog suda kao samostalna zdravstvena organizacija sa direktorom i organima upravljanja.

1972.god, izgrađen današnji Dom zdravlja u središtu opštine, pristupačan građanima, u Bojanskoj ulici.

Danas ima centralnu zgradu u Bojanskoj ulici i jednu zdravstvenu stanicu, Luj Paster u Knjeginje Zorke, u kojoj su služba za zdravstvenu zastitu odraslih - opšta praksa i  deo stomatološke službe

Menadžment


 

dr Miroslav Dmitrović, Direktor doma zdravlja Vračar

 • Upravni odbor od pet članova, predsednik je gospođa Milica Vitanović, diplomirani pravnik u penziji
 • Direktor Doma zdravlja Vračar je dr Miroslav Dmitrović
 • Načelnik službe zajedničkih poslova je Snežana Lukić, diplomirani pravnik
 • Glavna sestra Doma zdravlja Vračar je Dubravka Nikolić,  Specijalista strukovna medicinska sestra
 • Stručni savet Doma zdravlja Vračar
 • Kolegijum, načelnika službi Doma zdravlja Vračar
 • Kolegijum odgovornih sestara i tehničara, Doma zdravlja Vračar
 • Nadzorni odbor od tri člana, predsednik je Goran Simić

Broj i struktura zaposlenih

 • Dom zdravlja Vračar ima 291. zaposlenog službenika u stalnom radnom odnosu, ugovorenih sa Fondom zdravstvenog osiguranja, 32. zaposlena u stomatološkoj službi i 35. zaposlenih na odredjeno vreme, ciji se lični dohotci, finansiraju iz sopstvenih sredstava
 • 90  zaposlenih lekara specijalista i 32. lekara
 • 41.  zaposlenih sestara i tenhicara sa visom spremom i 139. sa srednjom
 • 49.  zaposlenih u tehničkoj službi i službi održavanja

Normal 0 21 false false false SR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Broj, starost i struktura pacijenata:

Obezbedjuje se zdravstvena zaštita za 64.935 stanovnika opštine Vračar

 • 0-6 god.    3408 stanovnika
 • 7-14 god.    5043 stanovnika
 • 15-19 god.    3602 stanovnika
 • 20-49 god.   25480 stanovnika
 • 50-64 god.   13585 stanovnika
 • 65-74 god.     7670 stanovnika
 • > 75 god.      6565 stanovnika

Opština Vračar je prema prosecnoj starosti stanovnika,  jedna od najstarijih opstina u Srbiji.

Misija doma zdravlja "Vračar"

Naš dom zdravlja je savremena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obezbeđuje kvalitetne usluge , dostupnne korisnicima uz poštovanje njihovih prava.Savremeno opremljen sa edukovanim stručnim kadrom uz primenu dobre kliničke prakse i praćenje uputstava institucija sistema zdravstvene zaštite.

Vizija Doma zdravlja Vracar:

Efikasna, racionalna, savremena zdravstvena zaštita sa akcentom na preventivne usluge, kvalitetne, dostupne i pravovremene za korisnike koji su u centru pažnje. Uspostavljena saradnja sa svim akterima lokalne samouprave i subjektima finansijske podrške uz razmenu iskustava sa domaćim i stranim partnerima.

Normal 0 21 false false false SR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Istorijat

o Centralna školska poliklinika - 1922.god.

o 28. aprila 1953. godine Dom zdravlja “Vračar” objedinjuje rad više ambulanti, zdravstvenih stanica i centralne školske poliklinike

o 1963.god.upisan u registar Privrednog suda kao samostalna zdravstvena organizacija sa direktorom i organima upravljanja

o 1972.god, izgrađen današnji Dom zdravlja u središtu opštine, pristupačan građanima, u Bojanskoj ulici

o Danas ima centralnu zgradu u Bojanskoj ulici i jednu zdravstvenu stanicu,

Luj Paster u Knjeginje Zorke, u kojoj su služba za zdravstvenu zastitu odraslih - opšta praksa i deo stomatološke službe