Savetovališta

RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE

RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE pri predškolskom dispanzeru sa timom pedijatar-medicinska sestra i zdravstvenim saradnicima prati razvoj ’’riziko’’ beba radi sprečavanja razvitka ometenosti odnosno invaliditeta. Daje potrebne savete roditeljima i obavlja edukativna predavanja kako za pojedice, tako i grupe.

SAVETOVALIŠTE ZA MLADE

SAVETOVALIŠTE ZA MLADE pri školskom dispanzeru ima za cilj unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih, smanjenje učestalosti pušenja, upotrebe alkohola i droge i bližeg upoznavanja sa HIV infekcijom. Posebna pažnja se posvecuje načinu ishrane i sve češćoj pojavi gojaznosti. Cilj nam je da kroz tesnu medjusobnu saradnju, zadobijemo poverenje mladih, upozoravamo na rizične faktore ponašanja i življenja i zajednicki rešavamo njihove probleme. U radu koristimo i saradnju vršnjackih edukatora.

Novina je da ako, neko od mladih ima odredjeni problem, može da nam se obrati i putem e.mejla, dostavi svoje pitanje i dobiće odgovor i odgovarajući savet.

SAVETOVALIŠTE ZA TRUDNICE

Savetovalište za trudnice, naučite sve o porođaju i prvim danima materinstva.

U Školi za trudnice Doma zdravlja «Vračar» u okviru savetovališta, radi i savetovalište za trudnice. Buduće majke će, pohađanjem ove besplatne Škole za trudnice, naučiti, kako da se najbolje pripreme za porođaj kao i za prve korake materinstva, za period koji ih čeka posle porođaja, učiće kako da doje, kao i šta da rade kad se pojave problemi zbog dojenja.

Prijave za upis u Školu, mogu se podneti preko izabranog ginekologa, ili na šalteru, službe za zdravstvenu zaštitu žena, Doma zdravlja.

Predavanja, teoretska i praktična, pomažu trudnicama da steknu nova znanja, samopouzdanje za period porodjaja, kao i da prodju kroz praktičan rad, vežbi psihofizičkih priprema. Kroz školu Vas vode ginekolozi, psiholozi, babice kao i stomatolozi Doma zdarvlja Vračar.

Po završetku škole, molimo Vas da svoje utiske i predloge za dalji rad upišete u knjigu utisaka.

Škola za trudnice se nalazi u zgradi Doma zdravlja u Bojanskoj 16.

ŠKOLA ZA ISHRANU ODOJČADI


U Domu zdravlja Vračar postoji škola za ishranu odojčadi od aprila 2011, koja okuplja bebe sa navršenih šest meseci do godinu dana života, roditelje i članove porodica.

Radom škole rukovode patronažne sestre u saradnji sa pedijatrom i nutricionistom. Grupe formiramo pozivajući telefonom majke iz prethodnih patronažnih poseta, obaveštavamo ih o mestu i vremenu gde se održava radionica.

Termin za školu ishrane odojčadi je drugi četvrtak u mesecu.

U školi pričamo o uvodjenju nemlečne ishrane, dajemo uputstva za pripremu kašica i recepata, o psihomotornom razvoju beba i tekućim problemima koje imaju majke.

Za svaki savet u vezi vaše bebe možete kontaktirati patronažnu službu od 7-9h.

Kontakt telefon polivalentne patronaže: 3402-542, 3402-628