Стоматолошка служба

Одговорна сестра: Зорица Ђоловић

Начелник стоматолошке службе: др Ана Вулановић спец. оралне хирургије

Stomatološka služba

Стоматолошка служба ДЗ „Врачар“ се састоји из две јединице и то:

1.У централном делу ДЗ у ул.Бојанска 16,са радним временом од 7-20 часова;

2.Оделење у улици Кнегиње Зорке бр.15 са радним временом од 24 сата.

Високо образовани кадар запослен у нашој установи пружа услуге становницима општине Врачар и свим осталим грађанима Београда.

У сменама од 7-13:30 и од 13:30-20 часова пружају се услуге:

а)болести зуба-дијагностика и  терапија зубног каријеса и болести пулпе,као и терапија оболења меких ткива.

б)стоматолошка протетика-дијагностикује и планира санацију тоталне и парцијалне безубости.Тоталне и парцијалне протезе пацијентима преко 65 година живота партиципирају се 35% од важеће цене по закону о здравственој заштити,а рађене на захтев пацијента раде се по важећем ценовнику ДЗ „Врачар“.

Израда керамичких круница и металне (визил)протезе раде се по важећем ценовнику ДЗ „Врачар“

в)орална хирургија налази се у улици Кнегиње Зорке бр.15-дијагностикује и обавља све оралне хируршке захвате.

Поседујемо савремену опремљену хируршку салу за вађење инпактираних  зуба,апикотомија...

Некомпликована вађења зуба обављају се у ДЗ „Врачар“,као и у Кнегиње Зорке бр.15.

г)ортопедија вилица-иозрада активних протеза,као и фиксних ортодонтских протеза на захтев пацијента.

Специјалисти дечје и превентивне стоматологије пружају све стоматолошке услуге предшколској и школској деци до 18 година у ДЗ „Врачар“,као и у амбулантама у следећим школама:ОШ „Јован Миодраговић“,ОШ „Свети Сава“,ОШ „Владислав Рибникар“

Ноћна служба ради и пружа услуге прве помоћи од 19-7 часова током радне недеље,као и недељом од 19-7 часова. Суботом од 8-18 ургентна служба прима пацијенте у Бојанској 16.

Све службе су подржане радом рендген кабинета који је саставни део дијагностике у стоматологији.